STUDIJNĚ FORMAČNÍ KURZ ČBK

"...kde jsou alespoň dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich..." Mt 18,20

rubrika ZKOUŠKY 2017

Literatura ke studiu

1) Povinná literatura (není-li uvedeno jinak, vydala Sekce pro mládež ČBK) Kristus vás miluje. Paulínky 2005. - Dopis Jana Pavla II. mládeži z roku 1985. - Dopis Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1985. - promluvy alespoň z jednoho SDM. Jste…


Okruhy otázek ke zkouškám

1) Převládající kulturní mentalita současné společnosti a dopad na mládež dneška. 2) Profil mladého člověka současnosti. 3) Jaké jsou nejhlubší, vždy platné otázky mladého člověka. 4) Odpověď církve na existenciální očekávání mladé generace. 5) Co…