STUDIJNĚ FORMAČNÍ KURZ ČBK

"...kde jsou alespoň dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich..." Mt 18,20

Nové prováděcí pokyny SFK pro rok 2013-2014

Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK Prováděcí pokyny na rok 2013-2014 Kurz zřizuje Česká biskupská konference. Jeho ředitelem je ředitel Sekce pro mládež ČBK, který pracuje pod vedením biskupa – delegáta ČBK pro mládež. Veškeré organizační…


Osnovy SFK

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK osnovy Obsah I. roku I. rok - Studijní týden - říjen 1.1 Převládající kulturní mentalita současné společnosti a dopad na mládež dneška; profil mladého člověka současnosti. 1.2 Rodina a její úloha ve vztahu…


Termíny pro školní rok 2015 - 2016

12. - 16. 10. 2015 Vyhlídka (Blansko - Češkovice) (mapa) 9. - 13. 11. 2015 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn) (mapa) 11. - 15. 1. 2016 Svatý Hostýn (exercicie) (mapa) 18. - 22. 4. 2016 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn) (mapa)


Otázky ke zkouškám

Otázky ke zkouškám - pastorace mládeže od II. vatikánského koncilu - přínos Jana Pavla II. pro pastoraci mládeže - světový den mládeže a jeho prožívání - základní myšlenky v promluvách Jana Pavla II. mládeži - Dopis Jana Pavla II. mládeži z roku…


Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura ke studiu JAN PAVEL II.: Kristus vás miluje Promluvy k mládeži, Paulínky, Praha, 2000, 2. doplněné vydání 2005 - Dopis Jana Pavla II. mládeži z roku 1985, - Dopis Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 1985 - Promluvy k české…


Bůh, sex a manželství

https://buh-sex-manzelstvi.signaly.cz/


« novější 1 2 3 4 starší »