Na začátku ledna prožili účastníci Studijně – formačního kurzu duchovní cvičení na sv. Hostýně. Letošní exercicie se nesly v duchu: Cesta, pravda, život.

 

Během celého týdne měli účastníci možnost zamýšlet se nad promluvami brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který svými osobními příběhy přispěl ke srozumitelnosti výkladu. V tichosti pak účastníci trávili čas rozjímáním a nasloucháním Božího hlasu. „Prožít exercicie v tichu a modlitbě je jednou z možností zakusit, jak Bůh působí v našem životě. Je to často vnitřní boj, který ale může být také novým „restartem“ do každodenního života,“ svěřila se jedna z účastnic.

Paralelně s duchovními cvičeními, které dával biskup Pavel Konzbul skupině padesáti lidí, probíhaly duchovní cvičení pro skupinu dvanácti lidí pod vedením P. Víta Zatloukala.

Duchovní cvičení jsou součástí Studijně – formačního kurzu, která již po několikáté probíhala na sv. Hostýně. Jeden ze studentů Studijně-formačního kurzu dodal: „Hostýn je požehnané místo. Na Moravě už není možné být blíže k Bohu. “

Duchovní cvičení jsou určeny jak pro studenty Studijně – formačního kurzu, tak pro absolventy, laiky a kněze. Letos se zde sešlo 62 účastníků, z toho 23 kněží.

 

převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180116biskup-konzbul-zivot-je-cesta-nejdulezitejsi-je-vsak-cil-kam-smerujeme