Druhý týden Studijně formačního kurzu se konal ve dnech 19. – 24. 11. 2017 na Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem.
Celý týden byl rozdělen na základní kurz a nadstavbu, která je určena pro absolventy základního kurzu a byla zaměřena na témata teologie těla. Zúčastnilo se celkem 54 studentů, včetně 18 kněží.

Mladí měli možnost se zamyslet nad tématy, jako jsou dar plodnosti a úcta k životu, homosexualita, potrat, antikoncepce nebo také život křesťana ve společnosti či aktivní naslouchání. Po dopoledním bloku přednášek následovaly s přednášejícími diskuze. Mezi pozvanými lektory byli např. Jaroslav Šebek, Jan Balík, Pavel Fischer, Ludmila Lázničková, manželé Novákovi a Šmehilovi.
Misionářka Janka Prudká, absolventka Studia o rodině a spolupřekladatelka knih o Teologii těla zdůrazňuje, že láska neexistuje bez zodpovědnosti! Do diskuzních skupin se zapojil i otec biskup Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež.
Během setkání byla příležitost pro rozjímání, vycházky v zasněžené krajině, odpočinek, nebo také společně strávený čas při rozhovorech. Na závěr kurzu se členové v přednášce psychologa Jana Čapka seznámili se základy komunikace, schopností být empatický, aktivně naslouchající a objasňující různá sdělení.

Další týden tohoto kurzu se bude konat ve dnech 7. – 12. 1. 2018 na Sv. Hostýně formou exercicií. Přihlašování a více informací na e - mailu: gargulakova@cirkev.cz

převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/171128dalsi-tyden-studijne-formacniho-kurzu-ve-znameni-teologie-tela