Ve dnech 15. – 20. 10. 2017 se konal nový ročník Studijně formačního kurzu v Blansku – Češkovicích.
Sešlo se celkem 47 účastníků, kteří pracují s mládeží a mají zájem rozšířit své znalosti a navzájem se s ostatními obohatit o své zkušenosti.

Pro účastníky byla připravena řada přednášek. Studenti kurzu si mohli vyslechnout například přednášku slovenského kněze a tajemníka pro mládež Konference biskupů Slovenska ThLic. Ondreje Chrvaly. Mluvil o výrazových prostředcích a okolnostech, které dnešní mládež ovlivňují, jako je například krize povolání, krize časového vnímání nebo velká citová vyprahlost. Ondrej Chrvala uvedl: „Stát na křižovatce je mnohem těžší, než se rozhodnout špatně“. Mladí lidé mají strach z budoucnosti a doplňuje: „Bez projektu do budoucnosti je náš život jen tečka nikoli linie. Mladí lidé by se měli učit žít pro velký příběh, který s Bohem píší.“ Naopak pochválil flexibilitu, schopnost dostat se k informacím i touhu po duchovnu.

Psycholog a kněz PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann nabídl přednášku o podobnostech a odlišnostech svátosti smíření, duchovního vedení a psychoterapie a povzbudil účastníky slovy: „Není důležité, kam dorazíme, ale jaká je naše cesta.“

Během setkání byla příležitost pro rozjímání, sport i odpočinek. Pozvání přijali také biskup-delegát ČBK pro mládež Mons. Pavel Posád a brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul.

Na závěr kurzu se studenti v přednášce psychologa Jan Čapka dozvěděli, jak správně a efektivně plánovat porady, aby plnily svůj cíl, obsah, formu. Poté měli možnost vyzkoušet si test týmových rolí.

Další kurz se uskuteční ve dnech 19. – 24. 11. 2017 na Erlebachově Boudě ve Špindlerově Mlýnu.

Bližší informace o kurzu je možné získat na adrese: http://sfk.signaly.cz. 
Do kurzu se mohou přihlásit všichni, kdo o jeho absolvování mají zájem, pracují s mládeží ve farnostech, vikariátech apod.

 

převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/171023chrvala-undefinedstat-na-krizovatce-je-mnohem-tezsi-nez-se-rozhodnout-spatneundefined