Studijně-formační kurz, který byl založen Sekcí pro mládež České biskupské konference již v roce 2002, se připravuje na otevření nového ročníku. Stávající, ale i noví studenti, se spolu se zodpovědnými za mládež ve svých diecézích se setkají už v říjnu tohoto roku.

Kurz slouží k prohloubení odbornosti ve farní, vikariátní i diecézní pastoraci a práci s mládeží. Je určen především kněžím a laikům, kteří se aktivně podílejí na pastoraci mládeže. Jedná se většinou o kaplany zodpovědné za mládež v děkanátech (vikariátech), animátory, zástupce za řehole a hnutí, o ty, kteří se na službu pro mladé připravují apod.

Studijně-formační kurz trvá dva roky. Každý rok jsou pak čtyři týdenní pobyty, z nichž jeden týden jsou exercicie na svatém Hostýně. Témata jsou rozdělena podle osnov, které si můžete přečíst zde. Program každého týdenního pobytu se pak zveřejňuje vždy před jeho konáním.

Důležitou součástí kurzu je společná modlitba a diskuze ve skupinkách. S účastníky se setkávají i biskupové, kteří spolu s nimi slaví liturgii a diskutují.

Při vedení kurzu Sekce pro mládež ČBK spolupracuje s domácími i zahraničními odborníky na poli teologie, filosofie, psychologie, sociologie apod. Úzká spolupráce je i s teologickými fakultami v České republice a s Papežskou radou pro laiky.

Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení o absolvování od předsedy České biskupské konference. Toto osvědčení je pak doporučením pro práci s mládeží.

Veškeré aktuální informace a fotografie najdete na webu https://sfk.signaly.cz/

Přihlásit do kurzu se můžete na emailové adrese: gargulakova@cirkev.cz 
nebo telefonním čísle: 220 181 753.

Papírovou přihlášku pak můžete (nemusíte) zaslat na adresu:

Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 6, 160 00 Praha 6.

 

Těšíme se naviděnou na některém z těchto týdnů Studijně-formačního kurzu:

16. - 20. října 2017: Češkovice u Blanska

20. - 24. listopadu 2017: Erlebachova Bouda

8. - 12. ledna 2018: Exercicie na Svatém Hostýně

23. - 27. dubna 2018: Erlebachova Bouda